快捷搜索:

笑指吾庐何处是?一池荷叶小桥横。

笑指吾庐何处是?一池荷叶小桥横。

出自明朝陈继儒的《浣溪沙·初夏夜饮归
原文赏析:
桐树花喷鼻月半明,棹歌归半蟪蛄鸣。曲曲柳湾茅屋矮,挂鱼罾。
笑指吾庐何处是?一池荷叶小桥横。灯火纸窗修竹里,读书声。
拼音解读
tóng shù huā xiāng yuè bàn míng ,zhào gē guī bàn huì gū míng 。qǔ qǔ liǔ wān máo wū ǎi ,guà yú zēng 。
xiào zhǐ wú lú hé chù shì ?yī chí hé yè xiǎo qiáo héng 。dēng huǒ zhǐ chuāng xiū zhú lǐ ,dú shū shēng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: