快捷搜索:

料峭春寒中酒,交加晓梦啼莺。

料峭春寒中酒,交加晓梦啼莺。

出自宋朝吴文英的《风入松·听风听雨过清明
原文赏析:
听风听雨过清明。愁草瘗花铭。楼前绿暗草携路,一丝柳、一寸柔情。料峭春寒中酒,交加晓梦啼莺。
西园日日扫林亭。依旧赏新晴。黄蜂频扑秋千索,有当时、纤手喷鼻凝。惆怅双鸳不到,幽阶一夜苔生。
拼音解读
tīng fēng tīng yǔ guò qīng míng 。chóu cǎo yì huā míng 。lóu qián lǜ àn cǎo xié lù ,yī sī liǔ 、yī cùn róu qíng 。liào qiào chūn hán zhōng jiǔ ,jiāo jiā xiǎo mèng tí yīng 。
xī yuán rì rì sǎo lín tíng 。yī jiù shǎng xīn qíng 。huáng fēng pín pū qiū qiān suǒ ,yǒu dāng shí 、xiān shǒu xiāng níng 。chóu chàng shuāng yuān bú dào ,yōu jiē yī yè tái shēng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: