快捷搜索:

木兰花慢(寿贾师宪)

木兰花慢(寿贾师宪)原文
请诸君著眼,来看我、福华编。记江上秋风,鲸嫠涨雪,雁徼迷烟。一时多人物,只我公、只手护山川。争睹阶符瑞象,又扶红日中天。
因怀下走奉橐鞬。磨盾夜无眠。知重开宇宙,活人千万,合寿千千。凫鹥宁靖世也,要东还、赴上是何年。消得清时钟鼓,不妨平地仙人。
木兰花慢(寿贾师宪)拼音解读
qǐng zhū jun1 zhe yǎn ,lái kàn wǒ 、fú huá biān 。jì jiāng shàng qiū fēng ,jīng lí zhǎng xuě ,yàn jiǎo mí yān 。yī shí duō rén wù ,zhī wǒ gōng 、zhī shǒu hù shān chuān 。zhēng dǔ jiē fú ruì xiàng ,yòu fú hóng rì zhōng tiān 。
yīn huái xià zǒu fèng tuó jiān 。mó dùn yè wú mián 。zhī zhòng kāi yǔ zhòu ,huó rén wàn wàn ,hé shòu qiān qiān 。fú yī tài píng shì yě ,yào dōng hái 、fù shàng shì hé nián 。xiāo dé qīng shí zhōng gǔ ,bú fáng píng dì shén xiān 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: