快捷搜索:

不愁屋漏床床湿,且喜溪流岸岸深

不愁屋漏床床湿,且喜溪流岸岸深

出自宋朝曾几的《苏秀道中
原文赏析:
苏秀道中,自七月二十五昼夜大年夜雨三日,秋苗以苏,喜而有作。
一夕骄阳转作霖,梦回凉冷润衣襟。
不愁屋漏床床湿,且喜溪流岸岸深
千里稻花应秀色,五更桐叶最佳音。
无田似我犹欣舞,何况田间望岁心。
拼音解读
sū xiù dào zhōng ,zì qī yuè èr shí wǔ rì yè dà yǔ sān rì ,qiū miáo yǐ sū ,xǐ ér yǒu zuò 。
yī xī jiāo yáng zhuǎn zuò lín ,mèng huí liáng lěng rùn yī jīn 。
bú chóu wū lòu chuáng chuáng shī ,qiě xǐ xī liú àn àn shēn
qiān lǐ dào huā yīng xiù sè ,wǔ gèng tóng yè zuì jiā yīn 。
wú tián sì wǒ yóu xīn wǔ ,hé kuàng tián jiān wàng suì xīn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: